Freťátka se narodila 27. 4. 2018

Možnost odběru od 29. 6. 2018

Máme 8 holčiček a jednoho chlapečka

Chlapeček Valentino Orty - Radek Fau - Zadaný

1. Holčička  Viktoria -  Ivan Záhora  - Zadaná

2 Holčička  Vega - Zadaná

3 Holčička - Vanilka - Zavrtálková - zadaná

4.Holčička - Vendulka - Zadaná Jana Šubová

5. Holčička -. Vaneska Zadaná Jana Šubová

6. Holčička  - Vinky  v jednání

7. Holčička Vali - Jaroslav Neužil Zadaná

8. Holčička Vivien - Jiřina Veselá s Aničkou - Zadaná

7. týdnů

chlapeček Orty

1. holčička Viktoria

2. holčička Vega

3. holčička Vanilka

 

 

4. holčička Vendulka

5. holčička Vaneska

6. holčička Vinky

7. holčička Vali

8. holčička Vivien

6. týdnů

Clapeček Orty - Zadaný

Holčička 1. Viktoria - Zadaná

Holčička 2 Vega - Zadaná

Holčička 3. Volná

 

Holčička 4. Zadaná

 

Holčička 5. Vendulka Zadaná

Holčička 6. V jednání

 

 

 

Holčička 7. Vali Zadaná

Holčička 8 Vivien Zadaná

 

 

Chlapeček Orty 4. týdny

Holčičky 4. týdny